Blog

Node.js คืออะไร ? + เริ่มต้นใช้งาน Node.js

เนื่องจากว่าเคยเขียนบทความเกี่ยวกับ Node.js ไว้หลายๆบทความด้วยกัน แต่ยังไม่เคยเขียนพวกพื้นฐาน หรือเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยเขียน Node.js…

Node Template Engine

วันนี้ขอนำเสนอบทความสั้นๆสำหรับการเลือก Template Engine บน Node.js หากท่านยัง render ไฟล์ html ธรรมดาอยู่แล้วละก็ เปลี่ยนมาใช้ Template Engine กันดีกว่าครับ บทความนี้ assume…

มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 4 (Deployment)

Table of Contents มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 1 : Overview มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 2 : Custom Layout มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 3 : Partials Template…

วิธีการสร้างคลาสในภาษา JavaScript

JavaScript เป็นภาษาหนึ่งที่รองรับการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) ก็คือการมองทุกอย่างเป็นวัตถุ มีการสร้าง instance object มีการสร้าง class (แต่ว่า JavaScript…

มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 3 (Partials Template)

Table of Contents มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 1 : Overview มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 2 : Custom Layout มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 3 : Partials Template…

มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 2 (Custom Layout)

Table of Contents มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 1 : Overview มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 2 : Custom Layout มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 3 : Partials Template…

มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 1 (Overview)

Table of Contents มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 1 : Overview มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 2 : Custom Layout มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 3 : Partials Template…

Introduction to UNIX

เมื่อก่อนเคยเขียนบทความเกี่ยวกับ Linux Command เบื้องต้น ไปแล้ว เนื่องจากตอนนั้นกำลังหัดใช้งาน Ubuntu ใหม่ๆ ก็เลยจดบันทึกเอาไว้อ่านด้วย มาวันนี้ทางที่ทำงานอยู่ บริษัท Nextzy Technologies…