รูปจากเว็บ https://github.com/vercel/swr

[React.js]ใช้ SWR เพื่อดึงข้อมูล API

SWR Mar 24, 2023

สวัสดีครับ บทความนี้มาแนะนำการเขียน React เพื่อดึงข้อมูลจาก API ด้วยการใช้ SWR นะครับ เนื่องจากผมเคยเขียนบทความไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เนื้อหาน่าจะค่อนข้างเก่า และตัว SWR ก็มีการอัพเดทไปพอสมควร เลยเขียนบทความใหม่ดีกว่า

Devahoy - มาลองใช้ SWR เพื่อ Fetch API กันดีกว่า
สวัสดีครับ วันนี้ผมมาลองทำ Example Project ด้วยการลองใช้งาน SWR นะครับ โดยปกิแล้ว เวลาเรา Fetch API จาก Server เราจะใช้พวก native `fetch` ที่มากับ Browser หรือบางคนใช้ polifill `unfetch` หรือ axios อะไรก็ว่าไป> Link Youtube
ผมเคยเขียนบทความไว้ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว (เนื้อหาค่อนข้างเก่า)

SWR เป็น React Hooks สำหรับ Data Fetching หรือการดึงข้อมูลจาก API ตัว SWR มาจาก stale-while-revalidate   เป็น HTTP Caching รูปแบบนึง คือ SWR จะ return ค่าจาก cache (stale) จากนั้น จะส่ง fetch request (revalidate) สุดท้าย ก็ได้ response ที่ข้อมูลอัพเดท

ฉะนั้นสรุปสิ่งที่ SWR ทำคือ

 1. (Stale) ทำการดึง data จาก cache มาให้เราก่อน
 2. (Revalidate) จากนั้นก็ ยิง request ไปที่ API
 3. นำข้อมูลจาก API ที่ได้มาอัพเดทกับข้อมูลเดิม

ถ้าเราลองไปดู Overview จากหน้าเว็บ จะเห็นโค๊ดด้านล่างนี้เลย

import useSWR from 'swr'
 
function Profile() {
 const { data, error, isLoading } = useSWR('/api/user', fetcher)
 
 if (error) return <div>failed to load</div>
 if (isLoading) return <div>loading...</div>
 return <div>hello {data.name}!</div>
}

จะเห็นว่า เราสามารถเรียกใช้งาน useSWR โดยส่ง url ที่เราต้องการ request ได้เลย และส่วน fetcher ก็คือ function สุดท้าย เราก็จะได้ response เป็น data , error และ isLoading

ถ้าเทียบกับปกติ หลายๆ คนคงใช้ useEffect() เพื่อดึงข้อมูล จากนั้น เมื่อได้ข้อมูล ก็ทำการ setState() เพื่อเอาค่าใน state มาแสดง กำหนด isLoading เอง setError เอง เป็นต้น พอเป็น SWR ก็ง่ายเลย

fetcher

fetcher เป็น async function ที่รับค่า key จาก useSWR และ return data กลับไป

จะเห็นว่า fetcher เป็นแค่ function ฉะนั้น เราสามารถใช้ fetch library อะไรก็ได้ เช่นตัวอย่าง ใช้ fetch

const fetcher = url => fetch(url).then(r => r.json())
 
function App () {
 const { data, error } = useSWR('/api/data', fetcher)
 // ...
}

และแบบ axios

import axios from 'axios'
 
const fetcher = url => axios.get(url).then(res => res.data)
 
function App () {
 const { data, error } = useSWR('/api/data', fetcher)
 // ...
}

Revalidate on Focus

ตัว SWR จะทำการ auto revalidate คือไปโหลดข้อมูลให้เราอัตโนมัติ เมื่อเรา on focus change เช่น สลับหน้าจอ หรือกลับมาจากหน้าอื่น มากดหน้า Tab / Browser เป็นต้น

Automatic Revalidation – SWR
SWR is a React Hooks library for data fetching. SWR first returns the data from cache (stale), then sends the fetch request (revalidate), and finally comes with the up-to-date data again.

ซึ่งเราสามารถ Config แบบ Global หรือแบบนี้ก็ได้

useSWR(key, fetcher, {
 revalidateOnFocus: false
})

Mutate

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เรียก mutate() เพื่อให้ SWR ทำการ revalidate ข้อมูลใหม่ มาแสดง

import useSWR, { useSWRConfig } from 'swr'
 
function App () {
 const { mutate } = useSWRConfig()
 
 return (
  <div>
   <button onClick={() => {
    // ทำการ revalidate
    mutate('/api/user')
   }}>
    Logout
   </button>
  </div>
 )
}

หรือ เราสามารถอัพเดทข้อมูล ส่งข้อมูลไปที่ Server ในขณะเดียวกัน หน้า UI ผู้ใช้งานก็รู้สึกว่ามัน Realtime ไม่เห็นช่วงรอข้อมูล response จาก Server เพราะอ่านค่าจาก local ก่อน จากนั้นเมื่อได้ response จาก Server ค่อยเอาค่ามา sync กัน (ทั้งหมด SWR จัดการให้หมด)

import useSWR from 'swr'
 
function Profile () {
 const { data, mutate } = useSWR('/api/user', fetcher)
 
 return (
  <div>
   <h1>My name is {data.name}.</h1>
   <button onClick={async () => {
    const newName = data.name.toUpperCase()
    // send a request to the API to update the data
    await requestUpdateUsername(newName)
    // update the local data immediately and revalidate (refetch)
    // NOTE: key is not required when using useSWR's mutate as it's pre-bound
    mutate({ ...data, name: newName })
   }}>Uppercase my name!</button>
  </div>
 )
}

อ่านเพิ่มเติม

Understanding SWR – SWR
SWR is a React Hooks library for data fetching. SWR first returns the data from cache (stale), then sends the fetch request (revalidate), and finally comes with the up-to-date data again.

Happy Coding ❤️


Workshop

รอติดตาม มี 2 ตอนคือ

 1. [WIP] ดึงข้อมูล Github API ด้วยการใช้ SWR + React + JavaScript
 2. [WIP] ดึงข้อมูล Github API ด้วยการใช้ SWR + React + TypeScript

Tags

Chai Phonbopit

เป็น Web Dev ทำงานมา 10 ปีหน่อยๆ ด้วยภาษา JavaScript, Node.js, React, Vue และปัจจุบันกำลังสนใจ Web3, Crypto และ Blockchain เขียนบล็อกที่ https://devahoy.com