รวมเว็บ Document Platform

Chai Phonbopit

Software Engineer & Blogger

16 November 2019

In

พอดีอยากลองหา Document Platform ที่มัน Generate เป็น Static site ด้วย Markdown ได้ หรือทำงานคล้ายๆกัน ที่มันเกิดมาเพื่อ Documentation เลย ไม่เอาพวก general อย่าง Jekyll หรือ Hugo พวกนั้น

  • #Static Site Generator
  • #Documentation
  • #Markdown
  • #Research
  • #VuePress
  • #Vue
  • #VueJS