วิธีการ disable textarea ไม่ให้สามารถ resize หรือขยายมันได้ ใช้ resize: none;

.textarea {
  resize: none;
}