ต่อ mLab MongoDB ของ Heroku ด้วย Robo 3T

Chai Phonbopit

Software Engineer & Blogger

24 August 2019

In

พอดีว่าวันนี้ได้ลองใช้ MongoDB ใน Heroku ซึ่งเป็นตัว mLab ทีแรกนึกว่าสามารถ Query ผ่าน Dataclip เหมือนกับ Postgres ได้ แต่ว่ามันไม่มีแฮะ เลยต้องใช้ Robo 3T เป็น Client

และวิธีการ connect ก็ไม่ยากมาก อาจจะงงๆนิดๆ ตัวอย่าง MONGODB_URI ของ Heroku จะมี Pattern แบบนี้

mongodb://heroku_123456:th1s1sth3aw3s0mepa$$w0rd@ds9999999.mlab.com:11111/heroku_123456

ดังรูป

mLab URL

  • heroku_123456 : คือ Username
  • th1s1sth3aw3s0mepa$$w0rd : คือ password
  • ds9999999.mlab.com : คือ Host Address
  • 11111 : คือ port
  • heroku_123456 : คือ database name

ต่อ Robo 3T แบบนี้

Robo 3T 01

Robo 3T 01

Done!

  • #MongoDB
  • #Heroku
  • #mLab
  • #Robo3T