เรียน​ Rust ผ่าน Rustlings วันที่ 2

Rust Mar 25, 2023

สวัสดีครับ วันนี้เป็นบันทึกการเรียน Rust ผ่านการฝึกด้วย Rustlings วันที่ 2 นะครับ วันนี้นั่งฝึกทบทวน (รอบที่ เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ ไม่ได้ใช้จริงๆจังๆ ก็ลืมหมด)

วิธีการเรียนของผมคือ

 1. แก้โจทย์ข้อนั้นให้ผ่าน
 2. อ่าน Hint เช่น rustlings hint xxx
 3. ย้อนกลับไปอ่าน Error Code Index ตอน compile ไม่ผ่าน (หรือ rustc --explain <NUMBER>)
เรียน Rust ผ่าน Rustlings ตอนที่ 1
บันทึกการเรียนภาษา Rust ด้วยการฝึกทำ Exercise ด้วย Rustlings ครับ ซึ่งการที่เราจะฝึกทำ Rustling จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Rust ระดับนึง หรือการอ่าน Rust Book ควบคู่ไปด้วย * หนังสือ Rust Book * Repo ของ Rustling เริ่มติดตั้ง Rustling บนเครื

Exercises ของ Rustlings วันนี้คือ


สรุปจาก Rustlings แต่ละ Exercises และการอ่านเพิ่มเติมจาก Rust Book

Variables

 • ตัวแปรโดย default จะเป็น immutable
 • ถ้าอยากให้มันแก้ไขได้ ให้ใส่ mut
let mut x = 5;
x = 10;
 • ต้อง declare และ initial ก่อนเรียกใช้ตัวแปร
 • Constant จะเปลี่ยนค่าไม่ได้ (ใช้ mut ไม่ได้) always immutable
 • Constant ต้องกำหนด type ด้วย
 • Naming convention ของ constant คือ Uppercase + underscore
const THREE_HOURS_IN_SECONDS: u32 = 60 * 60 * 3;
 • shadowing คือการ declare variable ใหม่ ด้วยชื่อเดิม (first variable is shadowed by the second)
 • shadowing กับ mut ต่างกันตรงที่ shadowing สามารถเปลี่ยน type ได้

Functions

 • function body มี 2 แบบ statement และ expressions
 • statement คือทำ action บางอย่าง และไม่มี return value
 • expressions คือการ return value (ไม่มี semicolon ที่ตัวสุดท้าย)
 • function ที่มี return value จะใช้ ->
fn five() -> i32 {
  5
}
 • () คือ unit type หรือ void หรือไม่มี return value

If

 • If condition ต้องเป็น bool
 • ใช้ keyword if , else if และ else
 • ไม่ต้องมีวงเล็บใน condition
  if fizzish == "fizz" {
    "foo"
  } else if fizzish == "fuzz" {
    "bar"
  } else {
    "baz"
  }

Quiz 1

โจทย์ไม่ยาก ถ้าเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนน่าจะทำได้อยู่แล้ว เรียนโปรแกรมมิ่ง หรือ If / Else คาบแรกก็ทำได้ละมั้ง

เขียน function calculate_price_of_apples โดย apple ราคาลูกละ 2 rustbucks แต่ถ้าซื้อมากกว่า 40 ลูก จะคิดลูกละ 1 rustbucks

จบวันที่ 2 🎉

Happy coding ❤️

Tags

Chai Phonbopit

เป็น Web Dev ทำงานมา 10 ปีหน่อยๆ ด้วยภาษา JavaScript, Node.js, React, Vue และปัจจุบันกำลังสนใจ Web3, Crypto และ Blockchain เขียนบล็อกที่ https://devahoy.com