เรียนภาษา Python ด้วยเกม Code Combat - Part 4

Code Combat Apr 1, 2023

สวัสดีครับ มาต่อกันที่ Part 4 วันนี้จะเป็นการตะลุยด่านใหม่ละครับ และก็เคลียร์ Game Development ของเก่าให้จบ สำหรับ Part อื่นๆ ดูได้ท้ายบทความ หรือดู Playlist จาก video ได้เลยครับ

Game Development

ในการออกแบบเกม เราสามารถกำหนดค่าพลังให้ hero ได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่ม ความเร็วในการเดิม เพิ่มเลือก เพิ่มค่าพลังโจมตี ตามชื่อ property ที่เราต้องการ

player = game.spawnPlayerXY("goliath", 20,20)
player.maxSpeed = 12
player.maxHealth = 600
player.health = 600
player.attackDamage = 9001

เราสามารถกำหนดทิศทาง (direction) ส่ิงที่เราสร้างขึ้นมาได้

spew = game.spawnXY("fire-spewer", 10, 10)
spew.direction = "horizontal"

# หรือ vertical
spew.direction = "vertical"

เราสามารถเก็บข้อมูลลง db (database) ได้ เช่น

db.add("plays", 1)

เกม มีการโชว์หน้า stat (HUD) ด้วยคำสั่ง

ui.track(db, "plays")
ui.track(db, "wins")
ui.track(db, "total defeated")

Backwoods Forest

พอมาเล่นด่านนี้ ตัว hero เราจะมีความสามารถในการเดินมากกว่าแค่ ขึ้น ลง ซ้าย ขวา

hero.moveUp()
hero.moveRight()
hero.moveDown()
hero.moveLeft()

คือเราสามารถเคลื่อนที่ ไปต่ำแหน่ง x, y ได้เลย แบบนี้

hero.moveXY(x, y)

If Statement

เราใช้ If Statement ในการเช็คเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็น จริง (true) ก็จะทำงาน แต่ถ้าเป็น เท็จ (false) ก็จะข้ามไป ตัวอย่างเช่น คำสั่งด้านล่าง หา findNearestEnemy()

 • ถ้าเจอ enemy แสดงว่า เป็น true ก็จะทำการ attack()
 • แต่ถ้าไม่เจอ ก็จะเป็น false ไม่ต้องทำอะไร
enemy = hero.findNearestEnemy()
if enemy:
  hero.attack(enemy)

If-Else

เราสามารถใช้ else ทำคำสั่ง ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข if ที่เราตั้งไว้ เช่น หา enemy ถ้าเจอ ก็ทำคำสั่ง 1 ถ้าไม่เจอ ทำคำสั่ง 2 เป็นต้น

enemy = hero.findNearestEnemy()

if enemy:
  hero.attack(enemy)
else:
  hero.say("I don't see an enemy!")

Else If

นอกจากนั้น เรายังสามารถตั้ง if condition ต่อๆ กันได้ เช่น

enemy = hero.findNearestEnemy()
if not enemy:
  # If there is *not* an enemy, then move...
  hero.moveXY(30, 30)
elif enemy.type is "thrower":
  # ... else if the enemy's type *equals* "thrower", then attack...
  hero.attack(enemy)
elif hero.isReady("cleave") and hero.distanceTo(enemy) < 10:
  # ... else if "cleave" is ready *and* the distance is *less than* 10m, then cleave...
  hero.cleave(enemy)
else:
  # ... else, shield.
  hero.shield()

Comparison Operator

เวลาที่เราจะใช้เงื่อนไข ในการเช็ค x = y หรือไม่ ใน If Condition เราจะใช้ == ไม่ใช่ =

 • == ใช้ในการเปรียบเทียบใน If Statement
 • = ใช้ assign ค่าให้ตัวแปร

ตัวอย่างจากแบบฝึกในเกม

# If-statement code only runs when the if’s condition is true.
# Fix all the if-statements to beat the level.

# == means "is equal to".
if 1 + 1 + 1 == 4: # ∆ Make this false.
  hero.moveXY(5, 15) # Move to the first mines.

if 2 + 2 == 4: # ∆ Make this true.
	hero.moveXY(15, 40) # Move to the first gem.

# != means "is not equal to".
if 2 + 2 != 5: # ∆ Make this true.
	hero.moveXY(25, 15) # Move to the second gem.
	
# < means "is less than".
if 2 + 2 < 5: # ∆ Make this true.
  enemy = hero.findNearestEnemy()
  hero.attack(enemy)

if 2 < 1: # ∆ Make this false.
	hero.moveXY(40, 55)

if False: # ∆ Make this false.
	hero.moveXY(50, 10)

if True: # ∆ Make this true.
	hero.moveXY(55, 25)

Boolean

Boolean คือ data ชนิดหนึ่ง มีค่าเป็น True หรือ False

ตอนอื่นๆ

Code Combat ตอนที่ 0 - แนะนำเกม
สืบเนื่องจากผมนั่งเล่น Facebook อยู่ แล้วไถไปเจอเพจนี้ CodeCombat Thailand ทำให้ผมนึกถึงเกม Code Combat ที่เป็นการฝึกเขียนโปรแกรมด้วยการเล่นเกม และก็เคยทำคลิปลง Youtube ที่ช่อง Devahoy เอาไว้ 2-3 ตอน (จำไม่ได้) แต่ช่วงหลังๆ พอดีว่า งานยุ่ง ก็เลยไม่ได้ทำต่
เรียนภาษา Python ด้วยเกม Code Combat - Part 1
สวัสดีครับ โพสนี้เป็นสรุป การเรียนภาษา Python จากการเล่นเกม Code Combat Part 1 นะครับ โดยเนื้อหาที่เขียน จะอ้างอิงจาก Video Youtube ที่ผมบันทึกไว้ ตัวบล็อก เป็นการนำเอาเนื้อหา มาเขียนอธิบายเพิ่มเติม รวมถึงเผื่อเอาไว้อ่านทบทวนครับ (เพราะเข้
เรียนภาษา Python ด้วยเกม Code Combat - Part 2
สวัสดีครับ มาต่อกันที่ Part 2 โพสนี้เป็นการสรุป และการ Review นะครับ เนื่องจาก วันนี้ จะเน้นไปที่การเคลียร์ด่านที่มันเป็นแบบฝึก (Practice) ฉะนั้น ผมก็เลยปิดช่อง Code Editor ด้านขวามือ อยากให้ฝึกคิด ฝึกทำดูก่
เรียนภาษา Python ด้วยเกม Code Combat - Part 3
สวัสดีครับ มาต่อกันที่ Part 3 วันนี้จะเป็นการตะลุย Web Development และ Game Development โดยทั้ง 2 ด่าน เป็นเหมือน คลาสเรียนมากกว่า มีการแก้โจทย์ปัญหานิดหน่อย ผมก็เลยไม่ปิด Code เพราะคิดว่า นำมาเป็นเนื้อหาในการสอน และอธิบายเพิ

Tags

Chai Phonbopit

เป็น Web Dev ทำงานมา 10 ปีหน่อยๆ ด้วยภาษา JavaScript, Node.js, React, Vue และปัจจุบันกำลังสนใจ Web3, Crypto และ Blockchain เขียนบล็อกที่ https://devahoy.com