รูปจากเว็บ MongoDB

วิธีการติดตั้ง MongoDB บน Mac OS

MongoDB Mar 18, 2023

สำหรับวิธีการติดตั้ง MongoDB บน Mac OS เราจะใช้การติดตั้งผ่าน homebrew กันนะครับ หากใครยังไม่มี Homebrew ก็ต้องติดตั้งก่อน

Devahoy - Homebrew คืออะไร? + สอนวิธีใช้งาน
Homebrew คืออะไร?Homebrew จากคำนิยามของมันคือ “The missing package manager for macOS” เป็น Package Manager ตัวหนึ่งซึ่งช่วยให้เราทำการจัดการกับโปรแกรมต่างๆได้ง่ายขึ้น ทั้งการติดตั้ง ลบโปรแกรมต่างๆ สามารถใช้งานได้แค่บน Mac OS เท่านั้นซึ่งโดยปก

วิธีการติดตั้ง MongoDB ด้วย Homebrew

ทำการดาวน์โหลด Homebrew Tap ก่อนเพื่อดาวน์โหลด formula ต่างๆ ของ MongoDB

brew tap mongodb/brew

จากนั้นทำการอัพเดท Homebrew

brew update

จากนั้นติดตั้ง MongoDB โดยเลือกเป็น mongodb-community เวอร์ชั่น 6.0 ( ณ วันที่เขียนบทความ)

brew install mongodb-community@6.0

รอตัว MongoDB ทำการติดตั้งซักครู่นึง (ของผมใช้เวลา ราวๆ 3-5 นาที)

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เราจะได้

  • mongod - เป็นตัว MongoDB Server
  • mongosh - เป็นตัว Mongo Shell (เอาไว้รันคำสั่ง MongoDB)

ทำการ Start mongod เพื่อทดสอบ

# กรณีใช้ M1/M2
mongod --config /opt/homebrew/etc/mongod.conf

# กรณีใช้ Intel
mongod --config /usr/local/etc/mongod.conf

หากเราติดตั้งผ่าน Homebrew เราสามารถทำเป็น startup process ได้ด้วยคำสั่ง

brew services start mongodb-community

ทดลองเปิด Terminal อีกแท็ปขึ้นมา แล้วพิมพ์

mongosh

จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้

Current Mongosh Log ID:	1234
Connecting to:		mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+1.8.0
Using MongoDB:		6.0.5
Using Mongosh:		1.8.0

For mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongodb-shell/

test>

แสดงว่าเราติดตั้ง MongoDB บน Mac OS เรียบร้อยแล้ว ต่อไป ลองใช้งาน Mongo DB เบื้องต้นกันดูนะครับ

Reference

Install MongoDB Community Edition on macOS

Tags

Chai Phonbopit

เป็น Web Dev ทำงานมา 10 ปีหน่อยๆ ด้วยภาษา JavaScript, Node.js, React, Vue และปัจจุบันกำลังสนใจ Web3, Crypto และ Blockchain เขียนบล็อกที่ https://devahoy.com