เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C++ บน Mac OS ด้วย XCode

C++ Aug 27, 2023

วันนี้มาแนะนำบทความสำหรับมือใหม่ ในการเขียนโปรแกรมภาษา C++ บนเครื่อง Mac OS ด้วยการใช้ XCode กันนะครับ

ตัว Xcode เป็นโปรแกรมฟรี บน Mac OS สามารถติดตั้ง Xcode ได้จาก App Store - Link

‎Xcode
‎Xcode includes everything developers need to create great applications for Mac, iPhone, iPad, Apple TV, and Apple Watch. Xcode provides developers a unified workflow for user interface design, coding, testing, and debugging. The Xcode IDE combined with the Swift programming language make developing…

เริ่มต้นเขียน C++ บน Xcode

เปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมา เลือก Create a new Xcode project, จากนั้นเลือก Template เป็น Command Line Tool

ทำการตั้งชื่อ Project Name และเลือกภาษา (Language) เป็น C++ กด Next

ตัว Xcode จะทำการ generate ตัวโปรเจ็ค และมี Source Code เบื้องต้นให้แบบนี้

//
//  main.cpp
//  hello-cpp
//
//  Created by Chai Phonbopit on 27/8/2566 BE.
//

#include <iostream>

int main(int argc, const char * argv[]) {
    // insert code here...
    std::cout << "Hello, World!\n";
    return 0;
}

ทำการกด Build (Compiled & Link) เพื่อทดสอบโปรแกรม

จะเห็นว่าเราจะได้ผลลัพธ์ (Output) ที่ด้านล่างของหน้าจอ ขึ้นว่า Hello, World! นั่นเอง

สำหรับบทความนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในบทความแนะนำ เครื่องมือในการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ นะครับ หากเราสามารถ compile หรือ run program ได้แล้ว ตอนต่อไป ลองทำความเข้าใจตัวโครงสร้างโปรแกรมของ C++ ต่อได้เลยครับ

Tags

Chai Phonbopit

เป็น Web Dev ทำงานมา 10 ปีหน่อยๆ ด้วยภาษา JavaScript, Node.js, React, Vue และปัจจุบันกำลังสนใจ Web3, Crypto และ Blockchain เขียนบล็อกที่ https://devahoy.com