สวัสดีครับ นี้เป็น Part 5 Part สุดท้ายของซีรีย์ สร้าง Ghost Theme กันแล้วนะครับ สำหรับ Part นี้จะเป็นในส่วนของ Additional เสริมต่างๆ เช่น

 • การใส่ Disqus Comment, Facebook Comment, Google+ หรือ แม้แต่ Muut Comment
 • การใส่ Syntax Highlighter ให้กับโค๊ดของเรา เป็นต้น

สำหรับ Part อื่นๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่าน เชิญอ่านตามลิงค์ข้างล่างครับ

Table of Contents

Disqus

สำหรับการใส่ Disqus Comment เริ่มแรก ต้องเข้าเว็บไซต์ https://disqus.com/admin/create/ เพื่อสร้าง Disqus ของเราขึ้นมาก่อน assume ว่ามีแล้วละกันนะครับ ไม่มีก็ไปสร้างเอานะ

Disqus

หากมีอยู่แล้ว เข้าไปก็อปโค๊ดในส่วน Universal Code จากหน้า https://your-blog-name.disqus.com/admin/settings/universalcode/ หรือใช้โค๊ดข้างล่างก็ได้ แต่อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ disqus_shortname ด้วยละ

สร้างไฟล์ comment_disqus.hbs ขึ้นมาเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ partials

<div class="row">
	<div class="container">
		<div class="col-md-12 text-center">
			<div id="disqus_thread"></div>
			<script type="text/javascript">
		  /* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */
		  var disqus_shortname = 'devahoy'; // required: replace example with your forum shortname
		  var disqus_identifier = '{{post.id}}';

		  /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */
		  (function() {
		    var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
		    dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
		    (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
		  })();
			</script>
			<noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="http://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by Disqus.</a></noscript>
		</div>
	</div>
</div>

จากนั้นที่ไฟล์ post.hbs ก็แทรก comment ที่เราต้องการให้แสดงได้เลย ใส่ไว้หลังลูป {{/post}}

{{> comment_disqus}}

เมื่อเวลาเข้าหน้าโพส ก็จะเห็น Comment อยู่ที่ใต้บทความดังนี้

Disqus

Facebook

สำหรับการใส่ Facebook Comment ใช้วิธีคล้ายๆกัน คือ สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ partials ชื่อว่า comment_facebook.hbs จากนั้นเข้าไปหน้า Facebook Developer แล้วทำการ Get Code ออกมา

Fb Gen Code

เช่น

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&appId=1475043666088428&version=v2.0";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 
<div class="fb-comments" data-href="http://example.com/comments" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>

ทำการเปลี่ยน data-href เป็น Post URL จริงๆ และจัด div row และ container ให้ใหม่ รวมถึงเปลี่ยน appId เป็นไอดีของแอพตัวเองด้วยนะครับ ดังนี้

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&appId=1475043666088428&version=v2.0";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 
<div class="row">
	<div class="container">
		<div class="col-md-12 text-center">
			<div class="fb-comments" data-href="{{@blog.url}}{{url}}" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>
		</div>
	</div>
</div>
 • {{@blog.url}}{{url}} : ส่วนนี้คือ Global Helper ที่ระบุ URL ของ Blog + Url ของ Post

ในหน้า post.hbs ก็แทรกโค๊ด {{> comment_facebook}} แทน {{> comment_disqus}} ได้เลย

เมื่อเวลาเข้าหน้าโพส ก็จะเห็น Comment อยู่ที่ใต้บทความดังนี้

Fb

Google Plus

สำหรับ Google Plus ก็สร้างไฟล์ comment_google_plus.hbs และใส่โค๊ดด้านล่างนี้ลงไปได้เลย

<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
</script>
<div class="row">
	<div class="container">
		<div class="col-md-12 text-center">
			<div class="g-comments"
		  data-href="{{@blog.url}}{{url}}"
		  data-width="600"
		  data-first_party_property="BLOGGER"
		  data-view_type="FILTERED_POSTMOD">
			</div>
		</div>
	</div>
</div>

เมื่อเวลาเข้าหน้าโพส ก็จะเห็น Comment อยู่ที่ใต้บทความดังนี้

Google

Syntax Highlight

และสำหรับ Blog ที่ออกแนว Geek หรือสำหรับพวก Developer/Prgrammer ก็มักชอบที่แทรกโค๊ดลงไปในบทความ ฉะนั้น ใน่สวนนี้ก็จะใช้ Syntax Highligh มาช่วย โดยจะใช้ highlight.js ทำการดาวน์โหลดไฟล์ จากนั้นแตกไฟล์ highlight.pack.js มาเซฟไว้ที่ assets/js และ style เลือกมาซักอย่าง เซฟไว้ที่ assets/css สำหรับผมเลือก github.css

เพิ่ม script ที่ไฟล์ default.hbs ดังนี้

<head>
<!-- Github CSS -->
<link href="{{asset "css/github.css"}}" ref="stylesheet">
</head>
<body>
 
<!-- highlight.js -->
<script src="{{asset "js/highlight.pack.js"}}"></script>
 
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="{{asset "js/clean-blog.js"}}"></script>
</body>

จากนั้นเปิดไฟล์ assets/js/clean-blog.js ขึ้นมา ลบโค๊ดข้างในทั้งหมดทิ้งเลย (ในส่วน Contact Form ไมไ่ด้ใช้ ก็เลยไม่เอา) จากนั้นแทนที่ด้วยโค๊ดนี้

$("pre code").each(function(i, e) {hljs.highlightBlock(e); });

จะได้เป็น

(function ($) {
 "use strict";
 
 var MQL = 1170;
 
 //primary navigation slide-in effect
 if ($(window).width() > MQL) {
  var headerHeight = $('.navbar-custom').height();
  $(window).on('scroll', {
    previousTop: 0
  },
  function() {
   var currentTop = $(window).scrollTop();
   //check if user is scrolling up
   if (currentTop < this.previousTop) {
    //if scrolling up...
    if (currentTop > 0 && $('.navbar-custom').hasClass('is-fixed')) {
     $('.navbar-custom').addClass('is-visible');
    } else {
     $('.navbar-custom').removeClass('is-visible is-fixed');
    }
   } else {
    //if scrolling down...
    $('.navbar-custom').removeClass('is-visible');
    if (currentTop > headerHeight && !$('.navbar-custom').hasClass('is-fixed')) $('.navbar-custom').addClass('is-fixed');
   }
    this.previousTop = currentTop;
  });
 }
 
 //hightlight.js
 $("pre code").each(function(i, e) {hljs.highlightBlock(e); });
 
}(jQuery));

มีในส่วนของ Navigation Slide Effect ของ Clean-Blog อยู่ด้วย ส่วนนี้ไ่ม่ได้ลบครับ แค่แทรกส่วนของ highlight.js ในส่วนท้ายของโค๊ด

เป็นการกำหนดว่า เมื่อโหลด DOM เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัว highlight.js จะดูว่า มีแท็กอยู่ในรูปแบบ

<pre><code>

หรือไม่ ถ้ามีมันก็จะ highlight ให้


หมดแล้ว สำหรับบทสอน Ghost Theme Development ทั้ง 5 ตอน หลังจากผ่านมา 5 ตอน ตอนนี้ Theme ของเรามีหน้าตาแบบนี้

Result

ต้องขอบคุณ Theme สวยๆ จากที่นี่ด้วย Start Bootstrap : Clean Blog

สุดท้าย หวังว่าจะได้เห็น Ghost Theme สวยๆ จากคนไทย ไปขายอยู่ใน Themeforest เยอะๆนะครับ :D Source Code ทั้งหมดอยู่ใน Github ไปดูได้ จะ Folk จะ Modified ได้ตามสะดวกเลยครับ

Source Code